Maj Johannesson

Jeg er uddannet bevægelsespædagog fra Gotvedinstituttet i 2003 og har siden arbejdet målrettet med massage samt undervisning i kroppens bevægemønster og -muligheder som en metode til at ramme den enkelte klient i sit individuelle behov.

Vi kan opleve udfordringer eller problematikker i vores bevægeapparat som meget specifikke smerter eller gener, såsom spændingshovedpine, ischiasproblemer, ømheder eller deciderede smerter i eks. skuldre, nakker og lænd. Symptomerne kan også være mere diffuse; en træthed eller oplevelse af nedsat energi, ydeevne og ressourcer, eller en fortsat begrænsning og smerte i en tidligere skade, der ikke er blevet sufficient genoptrænet.

Konstante smerter eller stress kan medføre et generelt øget spændingsniveau i hele kroppen, der ikke får den tilstrækkelige hvile, afspænding og restitution, bl.a. som følge af ringe søvn, og derved øges ømhed og generne dag for dag.

Massage løsner op for de aktuelle spændingsmønstre og mange oplever efterfølgende, at smerter fra netop spændingerne forsvinder som følge af behandlingen. Massagen giver en øget blodgennemstrømning i muskulaturen, der dermed tilføres ny næring. Passive stræk afspænder leddene og stimulerer åndedrættet, og du vil efter endt behandling opleve en fysisk såvel som mental ro, hvor du ”falder på plads”.

Jeg har en stor faglig indsigt i kroppens funktioner, nervesystem og symptombilleder og lang erfaring i at lede efter årsagen til muskulære og funktionsrelaterede problemer, og min ambition med behandlingen er, at du skal opleve en konkret bedring efterfølgende.

Forslag til små ændringer i hverdagen, øvelser der lindrer her og nu samt en øget bevidsthed om, hvad der virker forbedrende såvel som forværrende kan efter ønske være en del af behandlingen, og du kan dermed genskabe kontrollen over din egen krop og opleve en stor beroligelse i, at du nemt selv kan gøre en forskel, når noget gør ondt, og det endda med ganske små tiltag.

Massage aktiverer kredsløbet, og derfor anbefaler jeg, at du drikker og spiser lidt ekstra inden behandling, især hvis du er blodsukkerfølsom.

At overgive din krop til en fremmed er en tillid, jeg har stor ydmyghed overfor, og jeg ser det som min opgave og absolutte ansvar at lytte til og respektere alt, hvad du fortæller om din situation og dit behov.

Jeg lover ikke noget, jeg ikke kan holde og påstår aldrig, at det kræver 10 behandlinger, før du kan
mærke en positiv ændring.

Mine fagkompetencer:
Almene muskelsmerter og problematikker
Skadesbehandling
Rehabilitering
Stress- og smertelindring
Holdningskorrektion
Stræk og afspænding
Personlig træning
Triggerpunktsbehandling
Graviditet og efterfødsel
Ergonomisk rådgivning